Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

ZİYARETLERİMİZ

ZİYARETLERİMİZ

Ev Ziyaretleri

Ailelerimizin kurumumuzun gerek eğitim kalitesi gerekse idari yönetim biçimi ve diğer hizmetlerden memnun kalma durumlarını kontrol etmek, öneri ve şikâyetlerini dinlemek adına Kurum Müdürümüzün önderliğinde Rehberlik Öğretmeni ve Öğrencimizin Uzman Öğretmeniyle birlikte düzenli olarak ailelerimize “Ev Ziyaretleri” gerçekleştirilmektedir. Ev ziyaretlerimizdeki amacımız, bireyi ve ailesini ev ortamında gözlemlemek, ilişki biçimlerini öğrenmek ve ailemize öğrencimizin gelişimiyle alakalı bilgilendirmede bulunmaktır.

Okul Ziyaretleri

Kurumumuza devam eden öğrencilerimizin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarına belirli aralıklarla yapılan ziyaretlerdir. Kurumuzun Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan ve bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezlerini, OÇEM (otistik çocuklar eğitim merkezi) Okullarına, Özel Eğitim Sınıflarına, İş Okullarına, Anasınıflarına, Özel Anaokulu ve Kreşlere, Kaynaştırma Sınıflarına devam eden öğrencilerimizin okullarına düzenli aralıklarla Okul Müdürü-Rehberlik Servisi ve Sınıf Öğretmenlerine ziyaret düzenlenmektedir.

Öğrencimizin devam ettiği okul ya da sınıfı ile birlikte kurumumuzda yapılan çalışmaların aynı uyum içinde olması ve öğrencimiz ile yapılan çalışmaların devam ettiği okul ile koordinasyonu sağlamak amacı ile ziyaretler yapılmaktadır.

Yapılan ziyaretlerde Kurumumuz tarafından hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Sınıf Öğretmenine açıklanarak bırakılır. Kurumumuzda verilen bireysel eğitim ve grup eğitimi derslerinde yapılan çalışmalar anlatılır. Öğretmenden imkânlar çerçevesinde sınıf içinde yaptırabileceği çalışmalar anlatılır. Öğrencimizin sınıf içerisinde sergilediği davranışları, derse katılımı ve varsa sorunları hakkında görüşme imkânı sağlanır.

İlerleyen zamanlarda Sınıf/Branş Öğretmeni ile koordineli çalışabilmek adına okul ziyaretleri tekrar edilir. Okul ziyaretleri öğrencinin gelişimi, öğrenilen bilgi ve becerilerin tekrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kurumumuz okul ziyaretlerine gereken hassasiyeti göstermektedir.