Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Bizi farklı kılan farklılıklarımızdan bir tanesi de      

AKIL ve ZEKÂ OYUNLARI

Özel ANASULTAN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunmaktadır.

 

Yapılan araştırmalarda Akıl ve Zekâ Oyunlarını oynayan kişilerin IQ’sunda 13 puanlık artış görülmektedir. Bizlerde kurumumuzda eğitim alan “Hafif Zihinsel (Eğitilebilir)  ve  Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi” alan öğrencilerimize 30’dan fazla çeşitteki Akıl ve Zekâ Oyunlarını öğretiyoruz.

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zekâ oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katkıları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Zekâ oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır.

Konsantrasyon gerektiren zekâ oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Zekâ oyunları oynayan çocukların ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu gözlemlenmiştir. Sorgulayıcı bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirmek için araştırmayı seven bir birey haline gelmektedir.

Eğitim yanında yetenek geliştirici özellikleri ile dikkat çeken zekâ oyunları, problem çözme ve analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri kazandırmaktadır. Her gün bir yenisi çıkan bu oyunlar dikkat gerektiren ve beceri isteyen oyunlardır.

Merkezimizde her yaş grubuna özel zekâ oyunları bulunmakta ve çocuklar yaşına uygun bu oyunlarla eğlenerek öğrenmektedir. Çocuklar zekâ oyunları oynayarak daha hızlı düşünen ve daha çabuk karar verebilen bireyler olmaktadır.

AKIL ve ZEKÂ OYUNLARININ FAYDALARI

 • Harfler, Sayılar, Renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar.
 • Zekâyı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
 • Öngörüyü güçlendirir.
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
 • Unutkanlığa iyi gelir.
 • Konsantrasyonu yükseltir.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
 • Araştırmacı yeteneğini geliştirir.
 • Ezbercilikten uzaklaştırarak, araştırmacı bir kişilik kazandırır.
 • Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir.
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.