Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

 

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler. Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü,

 1. Okuma bozukluğu (Disleksi),
 2. Matematik bozukluğu (Diskalkuli),
 3. Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi) ve
 4. Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu olmak üzere dört alt grubu içerir.

 

Okuma bozuklukları

 • Yazıları ya da sayıları ters algılama, “b” yi “d” , “3” ü “E”, “ve” yi “ev” gibi okuma.
 • Okurken kelime ya da hece atlama.
 • Sözcüğün sonunu uydurarak okuma.
 • Okuduğunu anlayamama.
 • Okurken harf veya sözcük ekleme.
 • Okurken doğru vurgu ve tonlamaları yapamama.

Yazma bozuklukları

 • Noktalama işaretlerini etkin kullanamama.
 • Elleri kullanmada ve yazı yazmada hantallık.
 • Seslerin yerlerini değiştirerek yazma.
 • Düşündüklerini yazıya aktaramama.

Aritmetik bozukluklar

 • Öncelik sonralık,sağ sol kavramlarında sorun olması.
 • Zaman kavramının olmaması(önce, sonra, dün, yarın )
 • Sayı okuma ve sayı yazmada sorun olması.
 • Koordinasyon eksikliği.
 • Mantık muhakeme yetisinde sorun olması.
 • Temel ölçü birimlerini tanıma ve kullanmada sorun olması.
 • Dört işlem becerisi ve problem çözme yetisinde sorun olması.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır.

Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

PROGRAMIN DÜZEYİ

Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Program ile bireylerin;

 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
 2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
 3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
 4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini

geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAMIN YAPISI

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içeriği, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Modüller ve Süreleri

Program “Öğrenmeye Hazırlık, Okuma Yazma ve Matematik” olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır.

Öğrenmeye Hazırlık – 300 ders saati

Okuma Yazma – 250 ders saati

Matematik – 200 ders saati

 

Programlarımızı PDF Formatında Buradan Görebilirsiniz.