Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

Kayıt İşlemleri

Kayıt İşlemleri

( Kurumumuzda  Öğrenci ve Velilerimize Hastane Raporu ve RAM Raporu süreçlerinde gereken her türlü destek sağlanmaktadır. )

A- KAYIT İŞLEMLERİNDEN ÖNCE

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyin; belirlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve kayıt işlemlerinde öncelikle aile bilgilendirilmektedir.

Kuruma ilk defa müracaat eden aile ile bilgilendirme görüşmesi sonucuna göre;

1- Aile, daha önce herhangi bir sağlık kuruluna müracaat etmemiş ise aile sağlık kurullarına yönlendirilir. Sağlık kurulları, tam teşekküllü hastanelerde oluşturulmuş kurullardır. Buralarda çocuğun tıbbi tanılaması ve tedavisi yapılır. İhtiyaç duyulduğunda sağlık kurulu tarafından çocuğa  “Sağlık Kurulu Raporu”  verilir ve böylece çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilir. Kısacası, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetlerinin verilme süreci, öncelikli olarak tıbbi tanılama ile başlar.

2- Aile, çocuğun sağlık kurulu raporu ile birlikte Merkezimiz’e müracaat ederse; çocuğuna “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” alması için Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (RAM)’ne yönlendirilir. Özel eğitim değerlendirme kurulları, MEB İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nde oluşturulmuş kurullardır. RAM’lar tarafından çocuğun eğitsel değerlendirmesi yapılır ve tıbbi tanı sonuçları da göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulduğunda çocuğa “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” verilir. Bu süreçten sonra RAM’lar tarafından çocuk eğitimlerine başlanılması için “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri”ne yönlendirilir.

3- Eğer aile sağlık ve eğitim kurullarından geçerek Merkezimiz’e müracaat etmiş ise veya çocuğunun “Sağlık Raporu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” varsa veya bu süreç tamamlanmak üzereyse ya da başka bir kurumda kayıtlı olmasına rağmen aile, çocuğunun kaydını o kurumdan alıp Merkezimiz’e kayıt yaptırmak isteniyorsa;

a) Aile ile Ön Görüşme yapılmakta,
b) Çocuk başka bir kuruma kayıtlı ise;

  • Kayıtlı olduğu kurumdan, çocuğun kaydının silinmesi öncelikle aileden istenmekte,
  • Kayıt sildirme işlemleri konusunda aileye gerekli bilgiler verilmekte ve
  • Kayıt silme işlemlerinde, resmi prosedüre ve ahlaki değerlere son derece özen gösterilmektedir.

c) Çocuğun genel durumu (sağlık ve okul durumu gibi) ile ilgili bilgiler alınmakta,
d) Aileye, Merkezimiz’in tanıtımı yapılmakta ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler verilmekte,
e) Aile ile çocuğunun tıbbi tanısı ve eğitim değerlendirmesi hakkında konuşulmakta ve buna yönelik gerekli bilgiler verilmektedir.

B- KAYIT İŞLEMLERİ

Yapılan görüşme(ler) ve değerlendirmeler sonucunda, çocuğun Merkezimiz’e kaydı uygun olduğu takdirde, velisinden çocuğun kuruma kabulü için gerekli olan tüm evrakları hazırlaması istenmektedir.

Bu evraklar;

  • Kayıt dilekçesi,
  • Sağlık Kurulu Raporu,
  • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu,
  • 2 Fotoğraf,
  • Çocuğun ve Anne/Babasının Kimlik Fotokopileri

İlgili evraklarla birlikte kuruma gelen aileden bireyin kuruma kaydının yapılması hususunda dilekçesi alınır. Alınan dilekçe, işleme konularak çocuğun; kesin kaydı yapılır ve çocuğun dosyası oluşturulur.

C- KAYIT İŞLEMLERİNDEN SONRA

Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık Kurulu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre “Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)” hazırlanmakta ve bu plan doğrultusunda Bireysel ve Grup Eğitimleri verilmektedir.

D- KAYIT SİLDİRME

Velisinin veya ailesinin isteği ile çocuk Kurum’dan ayrılabilir. Bu durumda ilgili kişilerin kayıt sildirme dilekçesi alınır ve dilekçe işleme konularak, çocuğun kesin kaydı silinir. Uzman Eğitimcilerimiz tarafından hazırlanan son durum değerlendirme raporu, istendiğinde yetkili makamlara veya ailesine verilmek üzere bireyin kişisel dosyasında saklanır.

NOTLAR

1- Hem Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu hem de Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden alınacak Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu aşamalarında, aileye gerekli kolaylıklar ve yardımlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Görevlimiz  tarafından sağlanmaktadır.

2- Çocuğunuzda; davranış sorunları, öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, algı güçlüğü, duyusal ve sosyal uyum güçlükleri, down sendromu, otizm, okuma ve yazma sorunları, işitme veya bedensel engel varsa veya gözlemlemekteyseniz hiç vakit geçirmeden Merkezimiz’e müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

3- Merkezimiz’e, sadece çocuğunuzun kaydı için değil, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili her türlü konuda bilgi almak için her zaman müracaat edebilirsiniz.

 

 

ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİ İÇİN BİZLERE BİR SAAT ZAMANINIZI AYIRMANIZ DEMEK,
BELKİ DE ONUN YAŞAMINDA ÇOK ŞEYİN DEĞİŞMESİ DEMEKTİR.

İNANIN BİZİMLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA DAHA ÖNCE NELERİ KAYBETTİĞİNİZİ VE BUNDAN SONRA NELERİ KAZANACAĞINIZI ANLAYACAKSINIZ.