Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

Grup Eğitim

Grup Eğitimi

 Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilen “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunda” Grup Eğitimi alması uygun görülen ve Kurumumuza kaydı yapılan öğrenci, ilk olarak mesleğinde uzman eğitimcilerimiz tarafından eğitsel değerlendirmeye alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda Grup Eğitimine karar verilen öğrencinin performansına ve yaşına uygun olarak hangi grup eğitimi sınıfına katılacağı belirlenir.

Grup Eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Engelli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri   için gerekli uygun davranışlarda bulunamamaları yer almaktadır. Var olan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine getirebilmek için grup çalışmaları yapılmaktadır.

GRUP ÇALIŞMALARINDAKI AMACIMIZ;

Öğrencinin;

 • Öz bakım becerilerini geliştirmek.
 • Yapacağı işin sorumluluğunu almayı (tamamlama ve takip) öğretmek.
 • Komut alma ve sıra almayı öğretmek.
 • Özgüven ve sorumluluk gibi kişilik gelişimini desteklemek.
 • Toplumsal kuralları öğretmek ve uygulamalı bir şekilde  hayata hazırlamak.
 • Sosyal davranışlar kazandırmak.
 • Öğrencimizin günlük yaşam içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak.
 • Bireysel eğitime destek verip genellemede bulunmasını sağlamak.
 • El göz koordinasyonu geliştirici etkinliklerle (sanat, ince ve kaba motor beceriler) gelişimi desteklemek.
 • Sanat, müzik, oyun, drama, anadili etkinlikleri ile çocuğun gelişimini desteklemek.
 • Tablet destekli eğitim de verilmektedir.