Sosyal Ağlarımız – İletişim

Facebook  – İnstagram  – Youtube

Engelli Maaşları

Engelli Maasları

 

A) Evde Bakım Maaşı

B) Engelli Maaşı

 

A-1) Evde Bakım Maaşı Nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere her ay ödenen bir aylıktır.

A-2) Evde Bakım Maaşında Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?

Yetkili hastanelerden alınacak olan %50 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Ayrıca raporda  “Ağır Engellidir ”  ibaresinin  EVET  olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

A-3) Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

– En az %50 rapor olması, raporda “Ağır Engellidir” ibaresinin bulunması,

– Kişinin bakıma muhtaç düzeyde engelli olması, (Özbakım ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması)

– Kişi başı gelir sınırını aşmıyor olması.

A-4) Evde Bakım Maaşı Almak için Hangi Belgeler İstenir?

– Müracaatçının dilekçesi

– T.C. Kimlik Numarası beyanı (Engelli ve bakıcının kimlik fotokopisi)

– Engellinin Sağlık Kurulu Raporu

– Talep Formu

– Hane halkı kimlik bildirim formu (Μuhtarlıktan)

– Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

– Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi

– Engellinin varsa öğrenim durumunu gösterir belge

– Anne/Babasının boşanma durumunda varsa boşanma kararı

– Engellinin vasisi varsa, vasilik atanmasına ilişkin mahkeme kararı

A-5) Hangi Kuruma Müracaat Edilmelidir?

Bağlı bulunduğunuz İl/İlçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekiyor.

 

B-1) Engelli Aylığı Nedir?

Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

B-2) Engelli Aylığını Kimler Alabilir?

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı %70 ve üzeri) olan,

 – Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

– Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

– Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

– Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

– Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

B-3) Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte engelli sağlık kurulu raporu suretlerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara Ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.
 
 

Engelli Aylığı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi İçin:

Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A  Çankaya/ANKARA
Tel:+90 (312) 705 40 00

ALO 170*
* (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)